ฝากครรภ์ ต้องไปพบแพทย์กี่ครั้ง? แต่ละครั้งทำอะไรบ้าง?


ฝากครรภ์ ต้องไปพบแพทย์กี่ครั้ง? แต่ละครั้งทำอะไรบ้าง?

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การฝากครรภ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นไปอย่างปลอดภัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่และเด็ก โดยการฝากครรภ์ในการตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง จะนัดตรวจทั้งหมด 5 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์, ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 13 - น้อยกว่า 20 สัปดาห์, ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 20 - น้อยกว่า 26 สัปดาห์, ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ 26 - น้อยกว่า 32 สัปดาห์ และครั้งที่ 5 อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์
 • การนัดตรวจครรภ์ในแต่ละครั้ง จะตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปของมารดา ตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆ ทั้งการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ให้อาหารเสริม และวางแผนวิธีการคลอดบุตรที่เหมาะสำหรับมารดา
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจฝากครรภ์และตรวจครรภ์ หรือแอดไลน์ @hdcoth

การตั้งครรภ์ในแต่ละครั้ง จะใช้ระยะเวลาประมาณ 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย ซึ่งจำนวนวันอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในหญิงแต่ละคน ในระหว่างนั้นร่างกายของหญิงตั้งครรภ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน

เพื่อให้การตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นไปอย่างปลอดภัย คุณแม่สามารถดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์ได้ถูกวิธี หญิงตั้งครรภ์ทุกคนจึงควรเข้ารับ “การฝากครรภ์

การฝากครรภ์นั้น จะช่วยให้แพทย์วางแผนดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ได้อย่างเป็นระบบ คัดกรองความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ ป้องกันและดูแลการเกิดภาวะแทรกซ้อนในมารดา หรือทารกในครรภ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลตนเองขณะการตั้งครรภ์ และการเตรียมตัวเป็นบิดามารดาอย่างเหมาะสมด้วย


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด


แนวทางการฝากครรภ์ในการตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง

ในกรณีที่การตั้งครรภ์ไม่มีภาวะเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์จะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายทั้งหมด 5 ครั้ง เรียกว่า "การฝากครรภ์คุณภาพ"

การฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ เพื่อให้มารดาและทารกในครรภ์ได้รับการบริการทางสุขภาพที่ครบถ้วนและดีที่สุด มีรายละเอียดดังนี้

ฝากครรภ์ ราคาประหยัด

ครั้งที่ 1 ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (นัดตรวจครั้งต่อไปอีก 8 สัปดาห์)

 • ลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล และซักประวัติโดยแพทย์
 • ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ความสูงของยอดมดลูก ตรวจเต้านมและหัวนม เป็นต้น
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ เช่น ตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (UPT) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine analysis: UA) ตรวจเลือดเพื่อดูภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อเอชไอวี (HIV) เชื้อซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ตรวจความเข้มข้นของเลือดเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมีย และตรวจหาหมู่เลือด Rh
 • ประเมินความเสี่ยงการตั้งครรภ์ตามแบบประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ (Classifying form) กรณีพบข้อใดข้อหนึ่งให้ไปใช้เกณฑ์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
 • ฉีดวัคซีนบาดทะยัก (Td vaccine) ในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ
 • ให้ยาบำรุงครรภ์
 • ประเมินความเครียด และให้คำแนะนำต่างๆ โรงพยาบาลบางแห่งอาจให้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อให้แม่จดบันทึกอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
 • นัดพบแพทย์เมื่ออายุครรภ์ 16 สัปดาห์ และนัดฝากครรภ์ครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 13 น้อยกว่า 20 สัปดาห์ (นัดตรวจครั้งต่อไปอีก 6 สัปดาห์)

 • ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น น้ำหนัก วัดความดันโลหิต ความสูงของยอดมดลูก และฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ เช่น ตรวจปัสสาวะ ตรวจความเข้มข้นเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ตรวจครรภ์ และฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
 • ให้ยาบำรุงครรภ์ต่างๆ เช่น ธาตุเหล็ก หรือแคลเซียม
 • ให้คำแนะนำการสังเกตลูกดิ้น
ฝากครรภ์ ราคาประหยัด

ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 20 น้อยกว่า 26 สัปดาห์ (นัดตรวจครั้งถัดไปอีก 6 สัปดาห์)

 • ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น น้ำหนัก วัดความดันโลหิต ความสูงของยอดมดลูก และฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ เช่น ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจครรภ์ และฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
 • ให้ยาบำรุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำการสังเกตลูกดิ้น และวิธีการบันทึกลูกดิ้นเมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ เพื่อนำประกอบการประเมินของแพทย์ในครั้งต่อไป
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดของอวัยวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้คลอดก่อนกำหนดได้

ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ 26 น้อยกว่า 32 สัปดาห์ (นัดตรวจครรภ์ครั้งต่อไปอีก 6 สัปดาห์)

 • ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น น้ำหนัก วัดความดันโลหิต ความสูงของยอดมดลูก และฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ (เจาะเลือดครั้งที่ 2) เช่น ตรวจปัสสาวะ ตรวจความเข้มข้นเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • แนะนำการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และงดการเดินทางไกล
 • ติดตามบันทึกลูกดิ้นในสมุดบันทึกสุขภาพ
 • นัดฟังผลตรวจเลือด

ครั้งที่ 5 อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์ (ในกรณที่ยังไม่คลอดบุตร นัดตรวจครั้งต่อไปทุก 1 สัปดาห์)

 • ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น น้ำหนัก วัดความดันโลหิต 
 • วัดความสูงของยอดมดลูก 
 • ตรวจครรภ์ และฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
 • ตรวจดูการบันทึกลูกดิ้น
 • วางแผนการคลอดบุตร ในกรณีที่ยังไม่คลอด แพทย์จะนัดตรวจทุก 1 สัปดาห์ เพื่อติดตามสุขภาพในครรภ์อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลรายละเอียดแนวทางการฝากครรภ์ในการตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงทั้ง 5 ครั้งนี้ เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น บางโรงพยาบาลอาจมีโปรแกรมเสริมต่างๆ เพิ่มเข้ามา เช่น กิจกรรมเตรียมตัวเป็นพ่อและแม่ หรือสอนวิธีการดูแลลูกน้อยต่างๆ

ฝากครรภ์ ราคาประหยัด

จะเห็นได้ว่า การฝากครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์รู้จักสุขภาพร่างกายของตนเอง สามารถดูแลตนเองและทารกในครรภ์ได้อย่างถูกวิธี ทำให้การกระบวนการตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นไปอย่างปลอดภัยมากขึ้น

ลูกน้อยแข็งแรง คุณแม่ปลอดภัย ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลชั้นนำและแพทย์ผู้ชำนาญการ สั่งจองแพ็กเกจราคาพิเศษผ่าน HDmall.co.th ได้แล้ววันนี้ กดเปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @hdcoth แอดได้เลยไม่ต้องรอ!


  บทความที่เกี่ยวข้อง


  ที่มาของข้อมูล

  ขยาย

  ปิด

  • กระทรวงสาธารณสุข, การฝากครรภ์คุณภาพ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ (http://164.115.22.73/r9health/wp-content/uploads/2020/07/4-การฝากครรภ์คุณภาพและการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์.pdf), 31 มีนาคม 2564.
  • เครือข่ายสุขภาพบึงกาฬ, คู่มือการปฏิบัติงานบริการงานฝากครรภ์ (http://buengkanphc.com/wp-content/uploads/2015/06/คู่มือมาตรฐานการฝากครรภ์.pdf), 31 มีนาคม 2564.
  • นพ. ฉันท์หทัย นันท์ชัย, วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ (https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/index.php?option=com_content&view=article&id=1436:2018-07-25-09-47-20&catid=45&Itemid=561), 31 มีนาคม 2564.
  • โรงพยาบาลป่าพะยอม, ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์ (http://www.paphayomhospital.go.th/KM/ANC%20presentation.pdf), 31 มีนาคม 2564.
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, การฝากครรภ์และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ (https://hpc11.go.th/information/7.1/3.9/43.pdf), 31 มีนาคม 2564.
  @‌hdcoth line chat