อาการไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา ไข้เลือดออก ต่างกันอย่างไร?


อาการไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา ไข้เลือดออก ต่างกันอย่างไร?

รู้หรือไม่ อาการป่วยคล้ายๆ กัน อาจมีสาเหตุมาจากโรคที่แตกต่างกัน หากเราสามารถแยกโรคเบื้องต้นได้ย่อมรักษาได้เร็วกว่า และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ดีกว่า 

มาดูกันว่า 3 โรคฮิตที่คนส่วนใหญ่มักแยกอาการไม่ค่อยออกอย่างไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร หากป่วยขึ้นมาจะแยกโรคเหล่านี้ได้

โรคไข้หวัดธรรมดา (Common cold)

สาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด เช่น ไรโนไวรัส (Rhinovirus) ประมาณ 50% โคโรน่าไวรัส (Coronavirus) ประมาณ 10-15% และไวรัสอื่นๆ 

โดยทั่วไปโรคไข้หวัดธรรมดาจะก่อให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก มีน้ำมูกไหล จาม อาจมีไข้ต่ำๆ บางรายอาจมีอาการเจ็บคอและไอร่วมด้วยแต่ไม่รุนแรงนัก 

อาการเหล่านี้จะรบกวนชีวิตประจำวันเป็นระยะ และค่อยๆ หายไปเอง 

การรักษาทำได้โดยการดื่มน้ำมากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้อาจรับประทานยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ เพื่อบรรเทาอาการได้ด้วย

โรคไข้หวัดใหญ่ (Flu)

โรคไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) โดยอาการที่รุนแรงมักเกิดจากสายพันธุ์ Influenza A และ B เป็นหลัก

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉับพลัน และค่อนข้างรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา 

ลักษณะเด่นคือ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง (บางรายอาจจะไม่มีไข้ก็ได้) อ่อนเพลียมาก ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บคอ คออักเสบ ไอ จาม อาจคัดจมูกและมีน้ำมูกได้บ้าง บางรายอาจคลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วงร่วมด้วย 

การรักษาจำเป็นต้องรับประทานยาต้านไวรัสร่วมกับยาที่ใช้รักษาตามอาการที่มี เช่น ยาลดไข้พาราเซตามอล รวมถึงเช็ดตัวเพื่อลดไข้ 

ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจอ่อนเพลียและหมดแรงจนไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติจึงจำเป็นต้องดูแลตัวเอง โดยการนอนพักผ่อน และดื่มน้ำสะอาดมากๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น หรือสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้

โรคไข้เลือดออก (Dengue fever)

สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี (Dengue) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อ 

อาการของไข้เลือดออกในระยะแรกจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ตัวร้อน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และอ่อนเพลีย บางรายอาจคลื่นไส้อาเจียนด้วย 

แต่ไข้เลือดออกจะมีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีจุดเลือดหรือจ้ำเลือดขึ้นตามผิวหนัง เกิดจากมีเกล็ดเลือดต่ำและอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น การมีเลือดออกตามเยื่อบุอวัยวะ ทำให้ความดันโลหิตต่ำและช็อกได้ 

หลายคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกในระยะแรก อาจสับสนว่าเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่ จึงเลือกรับประทานยาแอสไพริน หรือยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เพื่อลดไข้ และลดอาการอักเสบ ซึ่งเป็นทางเลือกที่อันตรายมาก เพราะยาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดอาการเลือดออกรุนแรงขึ้น 

การรักษาไข้เลือดออกในขั้นแรกคือ การให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (Paracetamol หรือ Acetaminophen) เพื่อระงับอาการ รวมถึงอาจต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไปด้วย

สรุปความแตกต่างของไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก

ความแตกต่างของไข้ทั้ง 3 ชนิด มีดังนี้

ไข้หวัดธรรมดา

สาเหตุของโรคมาจากไวรัสหลายชนิด สามารถติดต่อได้ผ่านการรับเชื้อทางการหายใจและการกิน โดยติดต่อได้จากสิ่งแวดล้อมและคนที่เป็นโรค มีอาการดังนี้

 • ไม่มี หรือมีไข้ต่ำๆ
 • ปวดศีรษะพบได้แต่ไม่บ่อย
 • อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยเล็กน้อย
 • คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม
 • เจ็บคอ ไอ
 • คลื่นไส้ อาเจียน

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และสามารถรักษาได้ด้วยการพักผ่อนและดื่มน้ำมากๆ หรืออาจป้องกันได้โดยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

ไข้หวัดใหญ่

สาเหตุของโรคมักมาจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา สามารถติดต่อได้ผ่านการรับเชื้อทางการหายใจและการกิน โดยติดต่อได้จากสิ่งแวดล้อม คน และสัตว์ มีอาการดังนี้

 • มีไข้สูง หรือในบางรายอาจไม่มีไข้ก็ได้
 • ปวดศีรษะ
 • อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยรุนแรง
 • คัดจมูก ย้ำมูกไหล จาม
 • เจ็บคอมาก ไอเยอะ
 • คลื่นไส้ อาเจียนในบางครั้ง
 • ท้องเสียในบางครั้ง

อาจมีอาการแทรกซ้อนได้ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน หรือภาวะร่างกายขาดน้ำ

สามารถรักษาโดยการกินยลดไข้ แก้หวัด พักผ่อนและดื่มน้ำมากๆ ไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้บางชนิด แต่ต้องฉีดปีละครั้ง

ไข้เลือดออก

สาเหตุของโรคเกิดจาก Dengue virus ติดต่อกันโดยมียุงลายเป็นพาหะ มีอาการดังต่อไปนี้

 • มีไข้สูง
 • ปวดศีรษะ
 • อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยรุนแรง
 • คลื่นไส้อาเจียนในบางครั้ง
 • ท้องเสียเป็นบางครั้ง
 • มีจึดเลือดตามผิวหนัง

อาจมีอาการแทรกซ้อนได้จากการมีเลือดออกมากในร่างกาย ความดันโลหิตต่ำ ช็อกหมดสติ ดูแลรักษาโดยกินยาลดไข้และยาระงับอาการ

ไข้เลือดออกมีวัคซีนป้องกันได้ประมาณ 65% โดยต้องฉีด 3 เข็ม และระวังไม่ให้ยุงกัด

ทั้ง 3 โรคนี้ หากรักษาอย่างถูกวิธีย่อมลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออก เมื่อร่างกายป่วยเป็นโรคไข้หวัดให้สังเกตุอาการเบื้องต้น หากสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้เลือดออก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที


เปรียบเทียบราคาแพ็กเกจฉีดวัคซีนไข้เลือดออก 


บทความแนะนำ


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

@‌hdcoth line chat