ทารกในครรภ์ รับรู้-สัมผัส ถึงสิ่งจากภายนอกได้จริงหรือ?


ทารกในครรภ์ รับรู้-สัมผัส ถึงสิ่งจากภายนอกได้จริงหรือ?

โดยปกติหญิงตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 7-10 มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนด คือ การเจ็บครรภ์ระหว่าง 24+0 ถึง 36+6 สัปดาห์ โดยมีการหดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอ 4 ครั้งใน 20 นาที หรือ 8 ครั้งใน 1 ชั่วโมง ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงปากมดลูก โดยมีการเพิ่มขยายปากมดลูกมากกว่า 1 เซนติเมตร และมีความบางตัวตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป สาเหตุที่ต้องคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาการเจ็บครรภ์เองโดยไม่ทราบสาเหตุ ถุงน้ำคร่ำรั่วหรือแตก มีปัญหาทางสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เอง คลอดก่อนกำหนดโดยความจงใจชักนำการคลอดเนื่องจากมีข้อบ่งชี้  ครรภ์แฝด ซึ่งในปัจจุบันการฝากครรภ์ก็มักจะดูแลจนลดความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนดได้ 

ความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

 1. เคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนด หรือแท้งในระยะหลังของการตั้งครรภ์
 2. การสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่มากๆ โดยเฉพาะหากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์อ่อนๆ แล้วสูบบุหรี่
 3. การดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์
 4. การรับประทานยาบางชนิด ซึ่งยาที่ใช้เป็นประจำนั้น หากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ยังไม่รู้ตัวว่าได้ตั้งครรภ์แล้ว และทานยาลงไป อาจมีผลต่อทารกในครรภ์
 5. ภาวะทุพโภชนาการหรือการเพิ่มของน้ำหนักตัวของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น้อยเกินไป โดยทั่วไปน้ำหนักจะเพิ่มประมาณ 15 กิโลกรัมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 6. การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งโอกาสจะคลอดก่อนกำหนดได้นั้นจะเป็นในผู้ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด โดยแพทย์จะแนะนำให้งดการมีเพศสัมพันธ์ 2-3 เดือนก่อนถึงกำหนดคลอด
 7. การติดเชื้อ เช่น หัดเยอรมัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด ทางเดินปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน หรือการติดเชื้อในช่องคลอดและน้ำคร่ำ เป็นต้น เพราะหากติดเชื้อดังกล่าว ระบบธรรมชาติจะพยายามขับเด็กออก ซึ่งทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
 8. ภาวะปากมดลูกปิดไม่สนิท
 9. มดลูกไวต่อการกระตุ้น ทำให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกได้ง่าย และรุนแรงจนทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้
 10. ภาวะรกเกาะต่ำ ใกล้ปากมดลูก จะต้องรักษาโดยให้นอนอยู่บนเตียงหรือนอนพักในโรงพยาบาล
 11. อาการเจ็บป่วยเรื้อรังของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เช่น มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจ ปอด ตับ หรือเบาหวาน แต่ปัจจุบันปัญหานี้ได้ลดลงเนื่องจากการรักษาของแพทย์สามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น
 12. ความเครียด
 13. คุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีอายุต่ำกว่า 17 ปี เนื่องจากว่าร่างกายยังไม่พร้อมเต็มที่ที่จะตั้งครรภ์ ทำให้โอกาสคลอดก่อนกำหนดมีสูง
 14. คุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีอายุเกิน 40 ปี
 15. ภาวะที่มีความผิดปกติของมดลูก
 16. การตั้งครรภ์แฝด
 17. ทารกในครรภ์พิการ
 18. ภาวะโลหิตจาง
 19. ปริมาณน้ำคร่ำมากกว่าปกติ

อาการเตือนที่บ่งบอกว่าอาจคลอดก่อนกำหนดมีดังนี้

 1. มีเลือดออกคล้ายประจำเดือน ปวดเกร็งท้องน้อย โดยไม่มีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ หรืออาหารไม่ย่อย
 2. ปวดหลัง หรือรู้สึกมีอะไรกดทับบริเวณก้น
 3. ปวดถ่วงท้องน้อย ปวดร้าวที่ขาหนีบและหน้าขา ปวดร้าวลงช่องคลอด
 4. มีมูกเลือดออกทางช่องคลอด หรือมีสีน้ำตาลปนเลือด อาจมีมูกข้นเป็นก้อนหลุดออกมา แสดงอาการเปิดของมดลูก
 5. มีการแตกรั่วของถุงน้ำคร่ำ โดยมีน้ำใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดปริมาณมาก  คล้ายปัสสาวะ แต่กลั้นไม่อยู่

หากมีอาการเหล่านี้ (อาการใดอาการหนึ่ง) ควรรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน

เปรียบเทียบราคา แพ็กเกจฝากครรภ์และคลอดบุตร


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

@‌hdcoth line chat