การตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย ตรวจฮอร์โมนชนิดใดบ้าง?


ตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย ตรวจฮอร์โมนเพศชาย ตรวจฮอร์โมนชนิดใดบ้าง? ทำไมผู้ชายต้องตรวจระดับฮอร์โมน? ฮอร์โมนแต่ละตัว ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย?

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย ส่วนใหญ่แล้วมักตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือด แล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการณ์ ร่วมกับซักประวัติ และตรวจสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Consultation Anti-Aging Medicine)
 • รายการตรวจฮอร์โมนจะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการตรวจ เช่น ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก หรือตรวจระดับฮอร์โมนทั่วไป เพื่อหาสาเหตุของภาวะซึมเศร้า ร่างกายไม่กระชับกระเฉง นอนไม่หลับ หรืออ้วนลงพุง
 • ตัวอย่างฮอร์โมนที่มักตรวจในผู้ชาย เช่น Luteinizing Hormones (LH), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Thyroid Stimulating Hormone (TSH) หรือ Testosterone สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจระดับฮอร์โมน หรือแอดไลน์ @hdcoth

ฮอร์โมน (Hormone) เป็นสารเคมีที่กลุ่มเซลล์ในต่อมไร้ท่อสร้างขึ้น แล้วส่งไปตามกระแสเลือด ไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกายที่แตกต่างกัน ซึ่งระดับฮอร์โมนที่สมดุลจะส่งผลต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสภาวะจิตใจที่มั่นคง

ในบทความนี้จะพาทำความรู้จักกับการตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย นอกจากฮอร์โมนเพศชายแล้ว มักตรวจฮอร์โมนชนิดใดอีกบ้าง

การตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย คืออะไร?

การตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย ส่วนใหญ่แล้วมักตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือด แล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการณ์ ร่วมกับซักประวัติ และตรวจสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Consultation Anti-Aging Medicine)

รายการตรวจฮอร์โมนนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการตรวจ เช่น ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชายเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก หรือตรวจระดับฮอร์โมนทั่วไป เพื่อหาสาเหตุของภาวะซึมเศร้า ร่างกายไม่กระชับกระเฉง นอนไม่หลับ หรืออ้วนลงพุง เป็นต้น

หลังจากที่แพทย์ได้ผลตรวจแล้ว จะนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ต่อไป

ตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย มักตรวจฮอร์โมนชนิดใดบ้าง?

ชนิดของฮอร์โมนที่มักพบในรายการตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย มีดังนี้

 • Luteinizing Hormones (LH) ทำหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์เลย์ดิก (Leydig cell) ต่อมไร้ท่อที่อยู่ในอัณฑะ สร้างฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) ซึ่งเป็นกลุ่มฮอร์โมนเพศชายขึ้นมา
 • Follicle Stimulating Hormone (FSH) ควบคุมการสร้างอสุจิ และกระตุ้นให้ LH เปลี่ยนฮอร์โมนแอนโดรเจนส่วนใหญ่ให้เป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
 • Estradiol (E2) ผลิตจากลูกอัณฑะและต่อมหมวกไต หากมีน้อยเกินไป อาจแสดงว่า เป็นหมัน หรือเกิดโรคที่ลูกอัณฑะ หรือต่อมหมวกไต หากมีมากเกินไป อาจแสดงว่า เกิดมะเร็งที่ลูกอัณฑะ หรือต่อมหมวกไต ทำให้เสียสมดุลของฮอร์โมนเพศระหว่างหญิงชาย หรือเป็นโรคอ้วน
 • Testosterone ฮอร์โมนหลักของเพศชาย เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธ์
 • Sex hormone binding globulin (SHBG) เกี่ยวข้องกับภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย หากมีมากเกินไปจะทำให้ Free testosterone ซึ่งอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนเพศชายที่ร่างกายนำไปใช้ได้ง่าย ถูกจับไปมากขึ้น ทำให้มีปริมาณและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
 • Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมน T3 (Triiodothyronine) และ T4 (Thyroxine)
 • Free T3 หมายถึง Triiodothyronine ที่ไม่ได้จับกับโปรตีน สามารถบ่งชี้โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ได้
 • Free T4 หมายถึง Thyroxine ที่ไม่ได้จับกับโปรตีน สามารถบ่งชี้โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ได้
 • Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAs) เป็นหนึ่งในฮอร์โมนตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยด์ชนิดอื่นๆ หากมีระดับผิดปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย การเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ หรือโรคอัลไซเมอร์
 • Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายในวัยเด็ก และเสริมสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อร่างกายในผู้ใหญ่ สามารถใช้ประเมินอายุจริงของร่างกายได้
 • Insulin like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) สามารถใช้ตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth hormone deficiency) หรือภาวะที่มีฮอร์โมนการ เจริญเติบโตมากผิดปกติ ( Acromegaly) ได้
 • Cortisol เป็นฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ที่สร้างขึ้นจากต่อมหมวกไต เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด และมีบทบาทเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ต่อสู้กับอาการอักเสบ กระตุ้นตับให้สร้างน้ำตาลออกมาสู่กระแสเลือด หรือช่วยควบคุมปริมาณสารน้ำภายในร่างกาย
 • Insulin ทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสม

ตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย ราคาเท่าไร ควรตรวจที่ไหนดี?

ราคาการตรวจระดับฮอร์โมนในผู้ชาย เริ่มตั้งแต่ 700-8,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายการตรวจ และโปรโมชันของแต่ละสถานพยาบาล

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจระดับฮอร์โมนสามารถสอบถามกับสถานพยาบาลที่สนใจเข้าตรวจได้ หรือกด เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจระดับฮอร์โมน จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ที่นี่ แล้วสั่งจองแพ็กเกจผ่าน HDmall.co.th ได้เลย

หรืออีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากๆ เพียงแอดไลน์ @hdcoth จะมีน้องจิ๊บใจดีคอยให้บริการข้อมูล สั่งซื้อแพ็กเกจ และจองคิวนัดหมายกับทางโรงพยาบาล โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับทางโรงพยาบาลเลย

น้องจิ๊บ และ HDmall.co.th เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าถึงตีหนึ่ง สนใจแพ็กเกจสุขภาพ ทันตกรรม และความงาม กดแอดไลน์ได้เลยไม่ต้องรอ! การันตีราคาสุดคุ้ม พร้อมโปรโมชันดีๆ มากมาย ที่สำคัญยังสามารถผ่อนฟรี 0% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ด้วยนะ!

รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย

ที่มาของข้อมูล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, สำรวจโลกฮอร์โมน (https://il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter5/what_is_sex_hormone.htm), , 2 มิถุนายน 2564.

นพ.เปรมสันติ สังฆ์คุ้ม, ฮอร์โมนเพศชายในมุมมองที่แตกต่าง (https://www.rama.mahidol.ac.th/th/news-clipping/health/newsclip12sep2019-1345), , 2 มิถุนายน 2564.

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์, ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย เมื่อฮอร์โมนอายที่จะออกโรง (https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/low-testosterone), , 2 มิถุนายน 2564.

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ, ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัย หรือชายวัยทอง (https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/download/107906/85425/), 2 มิถุนายน 2564.

Hormone health network, Testosterone and Androgens (https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/hormones/testosterone), 2 June 2021.

@‌hdcoth line chat