รีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง


รีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง

เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง เป็นการเสริมให้สันจมูกโค้งสโลปลงมาตั้งแต่หัวตาจนถึงปลายจมูก ส่วนปลายจมูกมีลักษณะหยดน้ำเล็กน้อย ถือเป็นทรงที่เหมาะกับคนที่ไม่มีดั้ง หรือดั้งไม่พุ่ง ไม่สมส่วน การเสริมจมูกด้วยทรงปลายพุ่งจะช่วยให้ได้สันจมูกคมสวยได้รูป เป็นที่นิยมในกลุ่มคนไทยและเอเชีย

การเสริมจมูกทรงปลายพุ่ง หากได้รับการกระทบกระเทือน อาจทำให้ปลายจมูกเบี้ยวและเสียรูป รวมถึงเสี่ยงต่อการล้มได้ กรณีที่ปลายจมูกบางและศัลยแพทย์ไม่ได้ทำการรองปลายจมูก อาจทำให้เกิดปัญหาจมูกแดง หรือจมูกทะลุได้

1. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ โรงพยาบาลเอเซีย

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ โรงพยาบาลเอเซีย

2. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Clinic Lamunna

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Clinic Lamunna

3. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dermaster

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dermaster
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dermaster

4. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Dion Clinic

5. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ E-Den Clinic

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ E-Den Clinic

6. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Patama Clinic

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Patama Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Patama Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Patama Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Patama Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ Patama Clinic

7. เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ The East Clinic

รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ The East Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ The East Clinic
รูปรีวิว เสริมจมูกทรงปลายพุ่ง ที่ The East Clinic

บทความที่ HDmall.co.th แนะนำ

@‌hdcoth line chat