สมัคร HDreview ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน


รับเงินสดสูงสุด 500 บาท (30% ของมูลค่าแพ็กเกจที่รีวิว)

 1. 1

  ซื้อแพ็กเกจที่มีป้าย "รีวิวรับสูงสุด 500 บาท" กับแอดมินที่ @hdcoth

 2. 2

  บอกเล่าประสบการณ์ (ผ่านทางโทรศัพท์) และส่งรูปภาพประกอบรีวิว

 3. 3

  แชร์รีวิวบน Social Media และรอรับเงินสดสูงสุด 500 บาท (30% ของมูลค่าแพ็กเกจที่รีวิว)

เงื่อนไขการรีวิว

ผู้สมัครที่ส่งผลงานให้กับ HD ถือว่ารับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดการอนุญาตเผยแพร่รีวิวดังนี้

 1. ผู้สมัครยินยอมเผยแพร่ความคิดเห็น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ์ ไฟล์เสียง และขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว โดยไม่มีส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 2. ผู้สมัครยินยอมมอบลิขสิทธิ์ของผลงานทั้งหมด ให้กับ HD แต่เพียงผู้เดียว อันประกอบไปด้วย งานเขียน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ์ ไฟล์เสียง
 3. ผู้สมัครยินยอมให้ HD เรียบเรียง แก้ไข ปรับเปลี่ยนงานตามดุลพินิจ และมอบสิทธิในการส่งต่อสิทธิของผลงานให้กับบุคคลภายนอก และสิทธิในการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือจัดแสดงผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด

HD มีกำหนดตัดยอดทุกวันที่ 5 และ 20 และชำระเงินทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

รีวิวกับ HD ต้องทำยังไงบ้าง?

ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับ HD ประมาณ 5 นาที และถ่ายภาพประกอบรีวิวดังนี้

 1. ภาพบรรยากาศด้านในและนอกโรงพยาบาล/คลินิก
 2. ภาพถ่ายผู้รีวิวคู่กับป้ายชื่อ หรือเคาน์เตอร์บริการ
 3. ภาพถ่ายผู้รีวิวขณะใช้บริการ (ให้เจ้าหน้าที่ช่วยถ่ายได้)
 4. ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ หรือภาพบรรยากาศห้องใช้บริการ
 5. ภาพ Before & After (ถ้าบริการนั้นเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน)
 6. ภาพความประทับใจอื่นๆ

รีวิวเสร็จแล้ว อย่าลืมแชร์ลิงก์บทความบน Social Media ด้วยน๊าา

หมายเหตุ: การถ่ายภาพในสถานบริการจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพตนเองขณะนั่งรอ หน้าเคาน์เตอร์บริการ หรือหน้าสถานบริการแทน หรือติดต่อทีมงาน HD เพื่อสอบถามข้อกำหนดในการถ่ายภาพอีกครั้ง