Teledentistry จัดฟันระยะไกล จัดฟันใสกับ Selfie


Teledentistry จัดฟันระยะไกล จัดฟันใสกับ Selfie

สรุปการรีวิว

ขยาย

ปิด

 • Teledentistry คือ เทคโนโลยีการจัดฟันระยะไกล ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือช่วยให้กระบวนการจัดฟันง่ายมากขึ้น
 • Teledentistry ใช้ในการตรวจดูด้านความสวยงามหรือปัญหาด้านรูปลักษณ์ของซี่ฟันภายนอกเท่านั้น แต่การรักษาหรือทำฟันด้านอื่นๆ ยังต้องไปพบทันตแพทย์ที่คลินิกทันตกรรมเช่นเดิม
 • การประเมินผลและจัดฟันผ่านระบบ Teledentistry มีความแม่นยำไม่ต่างจากการจัดฟันโดยตรงกับทันตแพทย์ที่คลินิกทันตกรรม
 • แบรนด์จัดฟันใส Selfie ออกแบบอุปกรณ์จัดฟันใสพร้อมการดูแลและติดตามผลกับทันตแพทย์ผ่านระบบ Teledentistry ทำให้ไม่ต้องเดินทางไปคลินิก และลดค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มักเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือค่าเสียเวลาต่างๆ
 • จัดฟันใส Selfie เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่มีตารางเวลาค่อนข้างรัดตัว ไม่สามารถหาเวลาไปพบทันตแพทย์ได้ทุกเดือน
 • บทความนี้ได้รับการสปอนเซอร์จาก Selfie (เซลฟี่) แพทย์ผู้ให้ข้อมูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการซื้อขายแพ็กเกจ #HDinsight

เลือกหัวข้อที่สนใจที่นี่

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้การเดินทางไปพบแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเสมอไป แต่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการสื่อสารพูดคุยกับแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “ระบบ Telehealth” หรือ “ระบบ Telemedicine”

ในด้านทันตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพหรือความสวยงามของฟัน ก็ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับผู้เข้ารับบริการ เพื่อใช้ในกระบวนการจัดฟันที่ง่ายขึ้นเช่นกัน โดยเรียกระบบนี้ว่า “Teledentistry”

HDmall.co.th ร่วมกับ แบรนด์จัดฟันใส Selfie (เซลฟี่) มาขอข้อมูลทางทันตกรรมกับทันตแพทย์หญิง มิ่งขวัญ สิทธิวรนันท์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟันระยะไกล Teledentistry หรือ “ทันตกรรมอัจฉริยะ Smart Dentistry”

Teledentistry คืออะไร มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง?

Teledentistry คือ เทคโนโลยีการจัดฟันระยะไกล ผ่านอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้กระบวนการจัดฟันง่ายมากขึ้น โดยที่ผู้เข้ารับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบทันตแพทย์ที่ศูนย์ทันตกรรม

Teledentistry ต่างจากพบทันตแพทย์ที่คลินิกอย่างไร?

ลักษณะความแตกต่างของการจัดฟันด้วยระบบ Teledentistry กับการจัดฟันกับทันตแพทย์ที่คลินิก สามารถสรุปให้เห็นภาพง่ายๆ ผ่านตัวอย่างขั้นตอนการจัดฟันดังต่อไปนี้

 • การพิมพ์ฟัน สามารถพิมพ์ฟันด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์เฉพาะทางที่ถูกจัดส่งไปให้ที่บ้านได้ เมื่อพิมพ์ฟันด้วยตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งไปรษณีย์กลับมาเพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินผลและวางแผนการรักษา เมื่อเทียบกับการจัดฟันกับทันตแพทย์โดยตรง ที่ต้องเดินทางไปพิมพ์ปากที่ศูนย์ทันตกรรมเท่านั้น โดยเงื่อนไขของการพิมพ์ฟันที่บ้านคือลูกค้าจะต้องมีการตรวจสุขภาพฟันมาก่อนในรอบ 18 เดือนเท่านั้น
 • แผนการรักษา สามารถรับชมแผนผ่านทางอีเมลได้เลย ไม่จำเป็นต้องเข้ามาดูที่ศูนย์ทันตกรรมกับทันตแพทย์
 • รับอุปกรณ์จัดฟัน แจ้งที่อยู่ผ่านช่องทางไลน์และรอรับอุปกรณ์จัดฟันส่งตรงถึงบ้าน
 • เปลี่ยนชุดอุปกรณ์จัดฟัน สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันแต่ละเซตได้เองที่บ้านง่ายๆ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไม่มีวันเวลาปิดทำการเหมือนกับศูนย์ทันตกรรม จึงช่วยยืดหยุ่นช่วงเวลาให้บริการได้ยาวนานมากกว่าการไปเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันกับทันตแพทย์ที่ศูนย์ทันตกรรม นอกจากนี้ยังมีการส่งภาพถ่ายให้ทันตแพทย์รีวิวทุกๆ 6 สัปดาห์เพื่อดูว่าการเคลื่อนตัวของฟันตรงตามแผนหรือไม่ด้วย

เทคโนโลยี Teledentistry เปรียบเสมือนตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและประหยัดเวลา ทำให้ผู้เข้ารับบริการที่มีตารางการทำงานหรือกิจกรรมค่อนข้างแน่นสามารถติดตามแผนการจัดฟันกับทันตแพทย์ได้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามการจัดฟันผ่านระบบ Teledentisty มีความแม่นยำไม่ต่างจากการจัดฟันกับทันตแพทย์ที่คลินิก และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างการจัดฟันมากขึ้นไปอีกด้วย

ข้อจำกัดของ Teledentistry

เทคโนโลยี Teledentistry สามาถใช้ได้ในการตรวจดูความสวยงามหรือรูปลักษณ์ของซี่ฟันภายนอกเท่านั้น จึงนิยมใช้ในการติดตามผลการจัดฟันใสเป็นหลัก

แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพฟันเชิงลึก การรักษาปัญหาหรือความผิดปกติของฟันด้านอื่นๆ รวมถึงการจัดฟันรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การจัดฟันใส หรือการทำทันตกรรมที่จะต้องมีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษา

ในหัตถการอื่นๆ ผู้เข้ารับบริการยังต้องเดินทางมาตรวจฟันโดยตรงกับทันตแพทย์ที่คลินิกทันตกรรมเพื่อรักษาหรือทำฟันในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

รู้จักแบรนด์ Selfie ที่ใช้ Teledentistry ในการจัดฟันใส

แบรนด์จัดฟัน Selfie เป็นแบรนด์ออกแบบอุปกรณ์จัดฟันใสพร้อมการดูแลและติดตามผลกับทันตแพทย์ผ่านระบบ Teledentistry เพื่อลดขั้นตอนการจัดฟันที่ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลาไปพบทันตแพทย์อยู่หลายรอบ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มักเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กลับไปที่ศูนย์ทันตกรรม

ในการจัดฟันใสกับทาง Selfie ผู้เข้ารับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบทันตแพทย์ที่คลินิกแต่อย่างใด หากได้มีการตรวจสุขภาพฟันในรอบ 18 เดือน หรือไปพบเพียง 1 ครั้งเพื่อตรวจและพิมพ์ฟันกับทันตแพทย์ (ในกรณีเลือกวิธีพิมพ์ฟันที่พาร์ทเนอร์คลินิกของเซลฟี่)

ชุดอุปกรณ์จัดฟันใส Selfie Extra

หลังจากนั้นผู้เข้ารับบริการก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เองที่บ้าน โดยมีทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดระยะเวลาการรักษา

จัดฟันใสกับ Selfie เหมาะกับใคร?

จัดฟันใสกับ Selfie เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ โดยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ เพราะระหว่างการจัดฟันใสจะมองไม่เห็นอุปกรณ์

รีวิวจัดฟันใส Selfie Express

รวมถึงผู้ที่มีตารางเวลาค่อนข้างรัดตัว ไม่สามารถหาเวลาไปพบทันตแพทย์ได้ทุกเดือน แต่หากจัดฟันใส Selfie จะไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการติดตามผลลัพธ์จากการจัดฟันใส

อยากจัดฟันใส Selfie มีขั้นตอนอย่างไร?

การจัดฟันใส Selfie เริ่มต้นจากกระบวนการดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่สนใจอยากจัดฟันสามารถติดต่อ Selfie ผ่านช่องทางไลน์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • เลือกวิธีการเริ่มต้นเพื่อประเมินผล 1) สั่งซื้อชุดพิมพ์ฟันที่บ้าน 2) สแกนฟันที่เซลฟีสตูดิโอของทาง Selfie 3) ตรวจและพิมพ์ฟันที่พาร์ทเนอร์คลินิกของ Selfie
 • Selfie รวบรวมข้อมูลทางทันตกรรมของผู้รับบริการทั้งหมดส่งให้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลและวางแผนการรักษาให้กับผู้เข้ารับบริการ
 • Selfie ส่งแผนการรักษาให้ผู้เข้ารับบริการดูตั้งแต่ต้นจนจบหลังการชำระเงินตามแพ็กเกจที่เลือก หลังจากนั้น Selfie จะเริ่มผลิตชิ้นอุปกรณ์จัดฟันใส แล้วส่งอุปกรณ์ไปให้ผู้เข้ารับบริการที่บ้านตามที่อยู่ที่แจ้งเอาไว้
 • ในระหว่างใส่อุปกรณ์จัดฟัน ผู้เข้ารับบริการจะต้องส่งภาพฟันมาให้ทันตแพทย์ดูความคืบหน้าว่าเป็นไปตามแผนการรักษาหรือไม่ทุก 6 สัปดาห์

จะเห็นได้ว่า การจัดฟันใสกับ Selfie ไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อพบทันตแพทย์ที่คลินิกเลย หรือหากเลือกไปที่คลินิกพาร์ทเนอร์ของ Selfie ก็เป็นการเข้าพบเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น

ส่วนขั้นตอนการจัดฟันใส Selfie ขั้นตอนอื่นๆ ไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดฟัน ผู้รับบริการเพียงแค่พูดคุยและส่งภาพอัปเดตผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว

๊ืUnbox จัดฟันใส Selfie Extra

รับบริการจัดฟันใส Selfie เสริมความมั่นใจให้กับรอยยิ้มของคุณด้วยการจัดฟันผ่านระบบทางไกลกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แถมยังง่ายต่อตารางการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจยากจะคาดเดาได้

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น ราคาจัดฟันใส Selfie ได้ที่ HDmall.co.th หรือพูดคุยกับแอดมินได้ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึงตี 1 ของทุกวันที่ไลน์ @HDcoth


บทความที่ HDmall.co.th แนะนำ

@‌hdcoth line chat