การอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


การอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ถือเป็นการตรวจสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะจุลินทรีย์ที่เสียสมดุล เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง และร้ายแรงมากมาย ซึ่งรวมถึงโรคภูมิแพ้ เนื่องจากเซลล์ของจุลินทรีย์เป็นเซลล์กว่า 90% ของเซลล์ทั้งหมดในร่างกาย การรักษาสุขภาพของเราให้สมบูรณ์แข็งแรง จึงต้องรวมถึงการดูแลจุลินทรีย์เหล่านี้ด้วย
 • การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ จะทำโดยการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ หรือ Gut Microbiome ซึ่งเก็บตัวอย่างจากอุจจาระ แล้วส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ Hong Kong Science Park
 • ผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ออกมานั้น จะแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง และสาเหตุของอาการป่วยต่างๆ
 • ผลตรวจวิเคราะห์ยังทำให้ทราบว่าควรรับประทานโพรไบโอติกส์สายพันธุ์อะไรที่เหมาะสมกับผู้ตรวจ แหล่งอาหารที่มีโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่ช่วยคงสมดุลจุลินทรีย์
 • การดูแลสุขภาพ โดยการสร้างสมดุลจุลินทรีย์ โดยอิงจากผลตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ของ Biomed Microbiome DNA จะช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งในกลุ่มของโรคภูมิแพ้ทางจมูก ภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้อาหาร รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคมะเร็ง โรคอ้วน ไขมันสะสม การขับถ่ายผิดปกติ และโรคทางสมอง
 • เซลล์จุลินทรีย์ในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างสม่ำเสมอและคงสมดุลจุลินทรีย์ได้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง คุณควรรับการตรวจเซลล์จุลินทรีย์ทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ปี
 • บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #HDinsight ได้รับการสปอนเซอร์จาก Biomed Microbiome DNA

สารบัญเนื้อหา


เมื่อพูดถึงการตรวจภูมิแพ้ หลายคนอาจคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตรวจคงไม่พ้นการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นจากสารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้กับร่างกาย แต่การตรวจภูมิแพ้ ด้วยวิธีตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์จาก Biomed Microbiome DNA แล้วบรรเทาด้วยการปรับจุลินทรีย์

การปรับจุลินทรีย์เป็นการจัดการกับภูมิแพ้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่การเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ หรือการรักษาตามอาการ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การคืนสมดุลจุลินทรีย์จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคนเหล่านั้น ทำงานได้ดีขึ้น และไม่เกิดปฏิกิริยา แพ้ หรือ อักเสบจากสารชนิดต่างๆ ซึ่งคนแข็งแรงที่มีจุลินทรีย์สมดุลจะไม่มีอาการแพ้

นอกจากนี้ มากกว่าการรักษาโรคภูมิแพ้ การเปลี่ยนแปลงตนเองโดยอิงจากผลตรวจของ Biomed Microbiome DNA ยังจะช่วยให้อาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่น่ารำคาญของคุณให้บรรเทาเบาลงด้วย เช่น อาการท้องเสีย กรดไหลย้อน ลดน้ำหนักยาก เป็นสิวง่าย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย

โดย HDmall.co.th ร่วมกับ Biomed Microbiome DNA พร้อมเจาะลึกวิธีการอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะทำได้อย่างไร ในแง่ไหนบ้าง แล้วมันดีต่อสุขภาพของเรามากเพียงใด

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ โดย Biomed Microbiome DNA คืออะไร?

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์คือ อีกรูปแบบของการตรวจสุขภาพผ่านการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากอุจจาระ แล้วส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ DNA ของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีอยู่มากถึง 90% ของร่างกาย และเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดอาการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้

โดย Biomed Microbiome DNA ให้บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการอยู่ที่ Hong Kong Science Park เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งลงทุนโดยรัฐบาลฮ่องกง

Biomed Microbiome DNA มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ เพื่อหาความเสี่ยง และสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่างๆจากจุลินทรีย์ที่เสียสมดุล จัดเป็นผลิตภัณฑ์ตรวจชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของทีมนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงแพทย์ทั่วโลก

ผลตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์จาก Biomed Microbiome DNA ให้ข้อมูลอะไรบ้าง?

หลังจากส่งตัวอย่างจุลินทรีย์ไปตรวจในห้องปฏิบัติการแล้ว สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการจะได้รับจากทาง Biomed Microbiome DNA จะได้แก่

1. ผลตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์แต่ละชนิดในร่างกายของผู้เข้ารับบริการ

โดยผลตรวจนี้จะเทียบสมดุลของจุลินทรีย์ของผู้เข้าบริการกับค่าเฉลี่ยร่างกายของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อดูว่าอัตราส่วนของจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่ตรวจอยู่ในระดับสมดุล ต่ำกว่าปกติหรือสูงกว่าปกติ โดยแบ่งออกได้ 5 ระดับได้แก่

 • ระดับต่ำกว่าปกติ หมายถึง อัตราส่วนของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง
 • ระดับต่ำกว่าปกติเล็กน้อย หมายถึง อัตราส่วนของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ ต่ำกว่ามาตรฐานของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเล็กน้อย
 • ระดับปกติ หมายถึง อัตราส่วนของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆเท่ากับมาตรฐานของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเล็กน้อย
 • ระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย หมายถึง อัตราส่วนของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆสูงกว่ามาตรฐานของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเล็กน้อย
 • ระดับสูงกว่าปกติ หมายถึง อัตราส่วนของจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆสูงกว่ามาตรฐานของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง

สำหรับตัวอย่างรายชื่อจุลินทรีย์ตัวดีที่สามารถเข้าไปเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงได้ และจุลินทรีย์ตัวร้ายที่อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดอาการแพ้ ได้แก่

 • จุลินทรีย์ Bifidobacterium Bifidum
 • จุลินทรีย์ Candida albicans
 • จุลินทรีย์ Escherichia coli

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์ การอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยค่าสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีที่สุด คือ ค่าที่จุลินทรีย์ทุกตัวอยู่ในระดับปกติหรือแถบสีเขียวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ร้ายหรือดีก็ตาม ซึ่งการจะปรับจุลินทรีย์ให้กลับมาอยู่ในแถบสีเขียว หรือ อยู่ในอัตราส่วนเท่ากับค่าเฉลี่ยของคนที่แข็งแรง จะทำได้จากการเลือกรับประทานโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ

2. ข้อสรุปผลตรวจวิเคราะห์

มีลักษณะเป็นหน้าปัดที่บ่งบอกถึงข้อสรุปของระดับสมดุลจุลินทรีย์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่

 • จุลินทรีย์สมดุล เป็นแถบสีเขียว
 • จุลินทรีย์ขาดสมดุลเล็กน้อย เป็นแถบสีเหลือง
 • จุลินทรีย์ขาดสมดุลปานกลาง เป็นแถบสีเหลือง
 • จุลินทรีย์ขาดสมดุลมาก เป็นแถบสีแดง

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์ การอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านล่างของหน้าปัดจะแสดงสัญลักษณ์ความเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ด้านบน เช่น โรคหอบหืด ภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบ อาการท้องผูก ท้องเสีย แพ้อาหาร น้ำหนักเกิน มีภาวะดื้ออินซูลิน การเผาผลาญบกพร่อง โดยสีน้ำเงินแสดงถึงโรคที่มีความเสี่ยง หรืออาจเจ็บป่วยแล้ว สีเทาคือโรคที่ไม่มีความเสี่ยง จากลักษณะจุลินทรีย์ของบุคคลนั้น

3. คำแนะนำในการรับประทานอาหารเสริมหรือโพรไบโอติกส์

เมื่อสรุปสมดุลของจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดมาก็คือ รายชื่อจุลินทรีย์เสริมหรืออีกชื่อที่เรียกกันในวงการอาหารเสริมก็คือ “โพรไบโอติกส์ (Probiotics)” ซึ่งผู้เข้ารับบริการควรรับประทานเพิ่ม เพื่อคืนสมดุลให้กับจุลินทรีย์ทุกตัวในร่างกาย

โดยทาง Biomed Microbiome DNA จะมีการบอกข้อมูลเสริมด้วยว่า จุลินทรีย์ที่ต้องรับประทานเสริมจะเข้าไปจะมีคุณสมบัติ หรือหน้าที่ที่จะช่วยคืนสมดุลจุลินทรีย์ที่ดี หรือลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ไม่ดีให้น้อยลงอย่างไร และสุดท้าย ผลลัพธ์จากการรับประทานจุลินทรีย์เสริมเหล่านี้จะช่วยลดอาการหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยอะไรบ้าง

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์ การอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

4. สารอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและข้อแนะนำพฤติกรรมการใช้ชีวิต

นอกจากการกินอาหารเสริม สารอาหารพื้นฐานบางชนิดที่อาจไม่เข้ากับร่างกายของคุณก็จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไปก่อน โดยทาง Biomed Microbiome DNA จะมีรายชื่อสารอาหารพร้อมตัวอย่างอาหารที่พบได้ในชีวิตประจำวันแบบเป็นตารางมาให้คุณ เพื่อให้คุณได้ใช้ตรวจเช็กเวลารับประทานอาหารแต่ละมื้อได้

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างผลตรวจวิเคราะห์ การอ่านผลตรวจจุลินทรีย์ และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากสารอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อมูลในตารางนี้ยังรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การออกกำลังกายหรือการนอนหลับด้วย

5. รายการสายพันธุ์ของโพรไบโอติกส์ที่คุณควรต้องรับประทานเพิ่ม

เพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่า โพรไบโอติกส์ที่ต้องมีในอาหารเสริมที่คุณต้องรับเพิ่มอยู่ในสายพันธุ์อะไร ทาง Biomed Microbiome DNA จะมีการทำตารางเปรียบเทียบตัวสายพันธุ์ของจุลินทรีย์กับตัวผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เสริมที่คุณต้องรับประทานว่า เหมาะสมตรงกันอย่างไร และช่วยเสริมสุขภาพด้านใดบ้าง

6. การทำ Teleconsult กับคุณหมอ

จากข้อ 1-5 หากคุณยังไม่เข้าใจวิธีการดูแลตนเองก็ยังไม่ต้องวิตกกังวลไป เพราะในแพ็กเกจตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์กับทาง Biomed Microbiome DNA จะมีการให้บริการ Teleconsult หรือการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนไทยผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเวลา 20 นาทีด้วย โดยพูดคุยผ่านโปรแกรม Googlemeet

คุณสามารถขอคำแนะนำหรือถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับปรุงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น เพื่อให้เข้ากับลักษณะการทำงาน หรือไทม์ไลน์ชีวิตที่อาจแตกต่างไปจากคนอื่นได้ รวมถึงลักษณะและชนิดจุลินทรีย์ในร่างกายที่คุณยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมด

นอกจากนี้แพทย์ยังจะสั่งจ่ายโพรไบโอติกส์ที่เหมาะกับตัวคุณโดยเฉพาะด้วย และคุณสามารถแลกไลน์ของแพทย์เอาไว้เพื่อจะได้ติดต่อกลับมาเมื่อมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาได้

นำผลตรวจจุลินทรีย์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านใดได้บ้าง?

สำหรับการนำผลตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ไปปรับปรุงในการใช้ชีวิตประจำวัน ทาง HDmall.co.th ขอสรุปให้ดังต่อไปนี้

 • รับประทานอาหารส่วนที่เหมาะกับร่างกายเท่านั้น และเมื่อคุณได้หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์ร่างกายไม่สมดุลไประยะหนึ่ง ภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะค่อยๆ ฟื้นฟูกลับมาแข็งแรง โอกาสที่คุณจะได้กินอาหารที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงอาหารที่เคยแพ้ ก็จะมีสูงกว่าเดิม

  อย่างไรก็ตาม ก็มีกลุ่มอาหารบางชนิดที่คุณควรจะงดรับไปตลอดชีวิต เพราะเมื่อใดที่รับเข้าร่างกายอีก มันก็จะเข้าไปสร้างความเสียหายจนจุลินทรีย์ของคุณที่อาจได้รับการซ่อมแซมดีแล้ว กลับไปเสียสมดุลอีก เช่น อาหารแปรรูป อาหารที่มีไขมันสูงหรือมีน้ำตาลสูง เนื้อแดง

 • รับอาหารเสริมที่พอดีและตรงกับลักษณะร่างกาย โดยคุณไม่จำเป็นต้องไปกว้านซื้ออาหารเสริม วิตามิน แร่ธาตุ หรือโพรไบโอติกส์ทุกชนิดมารับประทานเสมอไป แต่ให้รับเพียงในส่วนที่สามารถเข้าไปซ่อมแซมจุลินทรีย์ที่เสียสมดุลก็เพียงพอแล้ว

 • การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นี่เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายของคุณ เพราะต้องอย่าลืมว่าฮอร์โมนก็มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์จุลินทรีย์ในลำไส้เหมือนกัน ดังนั้นการพักผ่อนที่เพียงพอจึงเรียกได้ว่า ช่วยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแทบทุกส่วนทุกอณูของร่างกายเลยทีเดียว

 • พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดสารพิษ และดูแลสุขอนามันร่างกายให้ดีตลอดเวลา เพราะต่อให้กินอาหารดี นอนหลับเพียงพอ แต่หากในช่วงเวลาอื่นคุณเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีสารพิษ มลภาวะ หรือสิ่งสกปรกสูง ภูมิคุ้มกันร่างกายของคุณก็อ่อนแอลงอยู่ดี และคุณก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ป่วยง่าย และจุลินทรีย์ก็จะกลับไปเสียสมดุลอีก

ไม่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต แต่รักษาด้วยการกินยาแก้แพ้ได้หรือไม่?

สามารถทำได้ แต่การกินยาแก้แพ้เพื่อบรรเทาอาการจัดเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่ต้นเหตุ

เนื่องจากจนถึงที่สุดแล้ว ภูมิคุ้มกันร่างกายของคุณก็จะทำงานผิดพลาดอยู่เรื่อยๆ จากจุลินทรีย์ที่เสียสมดุล และยิ่งปล่อยให้จุลินทรีย์เสียสมดุลนานเท่าไหร่ โอกาสที่จะกู้คืนสมดุลจุลินทรีย์ยิ่งทำได้ยากขึ้นเท่านั้น ซึ่งย่อมรวมถึงอาการเจ็บป่วยที่อาจหนักหนาขึ้นด้วย การกินยาแก้แพ้ แค่ไปรักษาในส่วนของอาการแสดงออกมา และคุณก็ยังต้องพยามเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เหล่านั้นตลอดไป ซึ่งอาจมีมากมาย เลี่ยงได้ไม่หมด

ด้วยเหตุนี้เองทาง Biomed Microbiome DNA จึงได้พัฒนาการแปลผลตรวจที่สามารถนำไปต่อยอดปรับปรุงการใช้ชีวิตเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ เพื่อที่สักวันหนึ่งร่างกายของคุณจะไม่อ่อนแอจนแสดงอาการภูมิแพ้ออกมาอีก และไม่ต้องใช้วิธีกินยาแก้เพื่ออาการภูมิแพ้ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีสิ้นสุด

ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงวีถีชีวิต สามารถนำไปสู่สภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแบบไหนบ้าง?

การเปลี่ยนแปลงตนเองอาจเป็นโจทย์ยากสำหรับใครหลายคน ทาง HDmall.co.th จึงขอรวบรวมการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจได้รับหลังจากลองปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยอิงจากผลตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ของ Biomed Microbiome DNA เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการดูแลตนเองต่อไป

 • ไม่เจ็บป่วยง่าย ไม่ติดเชื้อง่าย
 • อาการอ่อนเพลีย ง่วงนอนบ่อย ไม่สดชื่นน้อยลง
 • อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่อาจสร้างความรำคาญลดน้อยลง เช่น ท้องเสีย ท้องผูก ท้องอืด กรดไหลย้อน หรืออาหารไม่ย่อย
 • อาการเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ดีขึ้น เช่น จามบ่อย คัดจมูก เป็นสิวง่าย ท้องเสีย เป็นโรคหอบหืด ผิวหนังอักเสบ
 • ระบบเผาผลาญกลับมาทำงานปกติ จะลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักก็มีโอกาสสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
 • ชะลอวัย
 • โอกาสของอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือปั้นกล้ามเนื้อไม่ขึ้นเสียทีลดลง
 • ภาวะอารมณ์ที่ไม่แปรปรวน เพราะจุลินทรีย์สร้างสมดุลฮอร์โมนที่ส่งผลต่ออารมณ์
 • ลดสารพิษจากจุลินทรีย์ตัวร้าย ซึ่งหลายๆชนิด ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรง
 • ได้รับประทานอาหารที่หลากหลายได้มากกว่าเดิม ลดข้อจำกัดในการเลือกอาหารให้น้อยลง
 • ไม่ต้องกินอาหารเสริมเยอะๆ จนเปลืองค่าใช้จ่าย แต่รับเท่าที่จำเป็นก็พอ

ต้องใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง?

การรักษาสมดุลของร่างกายใหม่จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ระดับสมดุลที่ต้องปรับปรุงให้กลับมาแข็งแรงใหม่ของร่างกายแต่ละคน และยังรวมถึงยาประจำตัวในผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วย

ผู้เข้ารับบริการบางรายอาจใช้เวลาเปลี่ยนแปลงตนเองเพียงเดือนเดียวก็เห็นผลลัพธ์แล้ว ในขณะที่บางคนก็อาจต้องเปลี่ยนแปลงตนเองนานจนถึงหลักปี หากสุขภาพภายในก่อนหน้านี้เสียหายหลายส่วน

หลังจากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ควรมาตรวจอีกหรือไม่?

จุลินทรีย์ในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างสม่ำเสมอและตามทันการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพได้ตลอด คุณควรรับการตรวจสมดุลจุลินทรีย์ทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ปี

ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Biomed Microbiome DNA

หากคุณสนใจอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากการตรวจแบบไหน หรือไม่อยากไปตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยตรง คุณสามารถสั่งซื้อชุดตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์จาก Biomed Microbiome DNA มาตรวจเองที่บ้านได้ ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีก็เสร็จ จากนั้นส่งไปรษณีย์ และรอผลตรวจจากทางบ้านได้เลย

ห้องแลปของ Biomed Microbiome DNA อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมการแพทย์ระดับโลกและมีผู้ถือหุ้นสำคัญเป็นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถอดรหัสพันธุกรรมของ SARS-coronavirus ได้สำเร็จ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเองด้วย

อีกทั้งบริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ Biomed Microbiome DNA ยังเปรียบเสมือน All in one service คือ ตรวจ รับผล และปรึกษาแพทย์ในแพ็กเกจตรวจเดียว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อโพรไบโอติกส์ที่ตรงกับความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะอีก

เริ่มต้นการดูแลตนเองเพื่อวันใหม่ที่ร่างกายแข็งแรงกว่าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์จาก Biomed Microbiome DNA ดูโปรโมชั่นและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HDmall.co.th


บทความที่ HDmall.co.th แนะนำ

@‌hdcoth line chat