รวมรีวิวตรวจสุขภาพ ประสบการณ์จริงจาก HDreview


รวมรีวิวตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาโรคซึ่งอาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการ และชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริงของผู้รับการตรวจ ไม่ใช่มุ่งแต่ตรวจหาโรค #HDreview จึงรวบรวมรีวิวการตรวจสุขภาพแต่ละประเภทเอาไว้ที่นี่ เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจใช้บริการ

รีวิวตรวจสุขภาพ จากผู้ใช้บริการจริง

การตรวจสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของคนสูงอายุเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปก็สามารถเริ่มเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้แล้ว อย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพประจำปี ผลตรวจอาจไม่แม่นยำ 100% เพราะเป็นการตรวจในเบื้องต้นเท่านั้น แต่เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ดังนั้นหากพบสัญญาณความเสี่ยงของโรคต่างๆ ควรต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยละเอียดอีกครั้ง

@‌hdcoth line chat