การแปลงเพศคืออะไร?


แปลงเพศ-ผ่าตัดแปลงเพศ-ศัลยกรรมแปลงเพศ

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • ในทางการแพทย์จัดให้ “การแปลงเพศ” เป็นกระบวนการรักษาผู้ที่ไม่มีความสุขกับสรีระทางเพศแต่กำเนิดอย่างรุนแรง หรือ ที่เรียกว่า “Gender dysphoria (GD)”
 • ลักษณะสำคัญของผู้ที่ไม่มีความสุขกับสรีระทางเพศแต่กำเนิด ได้แก่ ต้องการเป็นเพศตรงข้ามไปตลอดชีวิต มีบุคลิกลักษณะตรงข้ามกับเพศกำเนิด รู้สึกเกลียดชังอวัยวะเพศ และรูปลักษณ์แสดงเพศของตัวเอง ไม่มีความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน
 • หากสนใจแปลงเพศจริงๆ ควรเริ่มต้นจากการพบจิตแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินสภาพจิตใจเสียก่อน จิตแพทย์จะทำการตรวจประเมินและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของอาการ GD เพื่อแนะวิธีรักษาตามอาการ
 • การแปลงเพศมีหลายวิธี ได้แก่ ลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ามในแบบที่ต้องการ การรักษาด้วยฮอร์โมนเพศตรงข้าม และการผ่าตัดแปลงเพศ
 • เปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจแปลงเพศต่างๆ หรือแอดไลน์ @hdcoth

เมื่อพูดถึง “การแปลงเพศ” หลายคนคงจะนึกถึงการผ่าตัดศัลยกรรมรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างอวัยวะเพศและรูปลักษณ์แสดงเพศขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งการแปลงเพศจากผู้ชายไปเป็นผู้หญิง และการแปลงเพศจากผู้หญิงไปเป็นผู้ชาย

อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วการแปลงเพศไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต และหากภายหลังคิดเปลี่ยนใจก็ยากที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลับคืนได้ดังเดิม

ดังนั้นการแปลงเพศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ทั้งความต้องการของคนๆ นั้น และการพิจารณาตามความเหมาะสมของจิตแพทย์ และศัลยแพทย์

HDmall.co.th จะพาไปล้วงลึกเรื่องราวของการแปลงเพศว่าคืออะไร ใครบ้างที่สามารถแปลงเพศได้ การแปลงเพศมีกี่แบบ กี่วิธี อะไรบ้าง

การแปลงเพศคืออะไร?

ในทางการแพทย์จัดให้ “การแปลงเพศ” เป็นกระบวนการรักษาผู้ที่ไม่มีความสุขกับสรีระทางเพศแต่กำเนิดอย่างรุนแรง หรือ ที่เรียกว่า “Gender dysphoria (GD)”

คนกลุ่มนี้จะเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่า เหมือนถูกกักขังให้อยู่ในร่างกายที่ไม่ตรงตามเพศที่แท้จริงของตนเอง เช่น เป็นผู้ชายแต่กลับต้องมาอยู่ในร่างผู้หญิง เป็นผู้หญิงแต่กลับต้องมาอยู่ในร่างผู้ชาย

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตด้วยความเครียด ความอึดอัดใจ จนทุกข์ทรมาน บ้างก็พยายามคิดหาทางแก้ปัญหาเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

ใครที่เข้าข่ายแปลงเพศได้บ้าง?

ดอกเตอร์แฮรี่ เบนจามิน (Harry Benjamin) แพทย์ชาวเยอรมันซึ่งได้รับยกย่องเป็น “บิดาแห่งการแปลงเพศ” ได้กำหนดลักษณะสำคัญของผู้ที่ไม่มีความสุขกับสรีระทางเพศแต่กำเนิด หรือ Gender dysphoria (GD) ไว้ดังนี้

 • ต้องการเป็นเพศตรงกันข้ามไปตลอดชีวิต เช่น เกิดมาในร่างผู้หญิง แต่อยากเป็นผู้ชาย
 • มีบุคลิกลักษณะภายนอกที่ตรงกันข้ามกับเพศทางพันธุกรรม และชอบแต่งตัวเป็นเพศตรงกันข้าม เช่น เกิดมาในร่างผู้ชาย แต่มีลักษณะนุ่มนวลคล้ายผู้หญิง และชอบแต่งตัวเป็นเพศหญิง
 • มีความรู้สึกเกลียดชังอวัยวะเพศ และรูปลักษณ์แสดงเพศของตัวเอง เริ่มจากการพยายามปกปิดอวัยวะเหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้ผ้ารัด ไปจนถึงการพยายามกำจัดอวัยวะเหล่านั้นออกไปจากร่างกาย
 • ไม่มีความรู้สึกชอบเพศเดียวกัน

หากมีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว หรือไม่แน่ใจว่า เข้าข่ายจริงหรือไม่ หรือมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ารับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา หรือปรึกษาสถานพยาบาลที่มีบริการเกี่ยวการแปลงเพศ ก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งใดลงไป

เนื่องจากหากตัดสินใจผิดพลาด บางรายอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลย เช่น ข่าวผู้ชายที่ตัดสินใจตัดอวัยวะเพศตนเองทิ้งเพราะต้องการเป็นผู้หญิง แต่กลับเสียเลือดมากจนตกเลือดและเสียชีวิต

ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การแปลงเพศที่ตรงใจ เหมาะสม และปลอดภัยที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ากระบวนการรักษาเท่านั้น

การแปลงเพศ มีเกณฑ์การรักษาอย่างไร?

ในทางการแพทย์ถือว่า การแปลงเพศจัดอยู่ในกระบวนการรักษารูปแบบหนึ่งซึ่งมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อน หากสนใจสนแปลงเพศจริงๆ ควรเริ่มต้นจากการพบจิตแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินสภาพจิตใจเสียก่อน

จิตแพทย์จะทำการตรวจประเมินและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของอาการ GD เพื่อแนะวิธีรักษาตามอาการ เริ่มตั้งแต่

 • อาการระดับต้น รักษาด้วยการลองปรับเปลี่ยนการแต่งกายตามเพศที่ต้องการ ถ้ารับได้ มีความสุขกับชีวิตก็ใช้วิธีนี้ต่อไป
 • อาการระดับปานกลาง ไม่อยากเห็นอวัยวะแสดงเพศ อวัยวะเพศของตนเอง รวมทั้งไม่ต้องการให้คนอื่นเห็น รักษาด้วยการให้ปกปิดอวัยวะเกหล่านั้นจากสายตาผู้อื่นอย่างมิดชิดจนเสมือนว่า ไม่มีอวัยวะนั้นๆ อยู่ เช่น การใช้ผ้ารัดหน้าอกให้แบนราบ ถ้ารับได้ มีความสุขก็ใช้วิธีนี้ในการรักษาต่อไป
 • อาการระดับรุนแรง อยากมีรูปร่างและมีอวัยวะแสดงเพศตามเพศที่ต้องการ จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแปลงเพศ
 • อาการระดับรุนแรงมาก อยากมีอวัยวะเพศตามเพศที่ต้องการ หากอยู่ในขั้นนี้จะเรียกว่า “การข้ามเพศ (Transsexual)” จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแปลงเพศ

จะเห็นได้ว่า การรักษาในแต่ละขั้นตอนจะสอดคล้องกับความรุนแรงของอาการ ความต้องการของผู้เข้ารับคำปรึกษา และเมื่อตัดสินใจใช้วิธีใดแล้วก็ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

กระบวนการแปลงเพศมีกี่วิธี?

เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์แล้วว่า ผู้รับคำปรึกษามีอาการไม่พึงพอใจในเพศกำเนิดอย่างรุนแรงจริงและต้องการแปลงเพศจริงๆ จะเริ่มให้เข้าสู่กระบวนการตามวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1 ลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงกันข้ามในแบบที่ต้องการ

เริ่มจากการปรับเปลี่ยนลักษณะภายนอก เริ่มจากเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม กิริยาท่าทาง การพูดจา วิธีนี้เพื่อยืนยันการมีความสุขในภาวะนี้ และแยกจากความผิดปกติอื่นที่ใกล้เคียงกัน แนะนำให้ทำอย่างน้อย 1 ปี

วิธีที่ 2 การรักษาด้วยฮอร์โมนเพศ

ในบางรายหากการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเป็นการใช้ชีวิตแบบเพศตรงข้ามแล้ว อาจเริ่มรักษาด้วยฮอร์โมนเพศตรงข้ามได้ วิธีนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ให้คล้ายคลึงกับเพศตรงข้าม 

ทั้งนี้ต้องได้รับคำปรึกษาจากสูตินรีแพทย์เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรหาซื้อฮอร์โมนเพศมาใช้เองโดยเด็ดขาด แนะนำให้ทำอย่างน้อย 1 ปี

วิธีที่ 3 การผ่าตัดแปลงเพศ

เป็นขั้นตอนต่อจากการรับฮอร์โมนเพศตรงข้ามมา 1 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสรีระไปใกล้เคียงเพศตรงข้าม เช่น มีหนวดเครา ขนยาวขึ้น ผิวหนังหยาบขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น แต่ผู้เข้ารับคำปรึกษายังคงต้องการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านั้น คือ ต้องการข้ามเพศ หรือผ่าตัดแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศ มี 2 แบบ คือ จากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชาย ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

 • การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง ประกอบด้วยการผ่าตัดเสริมหน้าอก การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศหญิง
 • การผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย ประกอบด้วยการผ่าตัดเต้านมออก การเย็บปิดช่องคลอด การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชาย

ก่อนเริ่มการผ่าตัดแปลงเพศ ผู้เข้ารับคำปรึกษาต้องได้รับปรึกษาจิตแพทย์ สูตินรีแพทย์ และศัลยแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ในการผ่าตัดแต่ละแบบ ข้อดี ข้อเสีย หรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การดูแลหลังการผ่าตัด การใช้ชีวิตต่อจากนั้น

ทั้งนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ สร้างอวัยวะเพศเช่นเดียวกันหมดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เข้ารับคำปรึกษา ความเหมาะสม และความปลอดภัย

จะเห็นได้ว่า การแปลงเพศไม่ได้หมายความเพียงแค่การผ่าตัดแปลงเพศเท่านั้น แต่ยังมีวิธีแปลงเพศอื่นๆ อีกหลายวิธี ส่วนการที่แต่ละคนจะเหมาะสมกับวิธีใดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญก่อน

หากสนใจเข้ารับการแปลงเพศ สามารถเปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจแปลงเพศต่างๆ ได้ที่นี่เลย หรือแอดไลน์ @hdcoth มีแอดมินใจดีคอยให้บริการข้อมูล สั่งซื้อแพ็กเกจ และจองคิวนัดหมายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึงตีหนึ่ง! แอดเลยไม่ต้องรอ


บทความที่เกี่ยวข้อง


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

 • ศ.นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, เมื่อใจไม่ตรงกับเพศจะทำอย่างไร (https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=720), 23 สิงหาคม 2564.
 • American Society of Plastic surgeons, Gender Confirmation Surgeries (https://www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures/gender-confirmation-surgeries), 23 August 2021.
 • Gender Affirmation (Confirmation) or Sex Reassignment Surgery (https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21526-gender-affirmation-confirmation-or-sex-reassignment-surgery), 23 August 2021.
 • Poonpismai Suwajo, Pronthep Pungrasmi and others, The Development of Sex Reassignment Surgery in Thailand: A Social Perspective (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977439/), 23 August 2021.
@‌hdcoth line chat