เทคฮอร์โมนเพศหญิง การให้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการแปลงเพศชายเป็นหญิง (Feminizing hormone therapy) ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร? กี่วันถึงจะเห็นผล?


เทคฮอร์โมนเพศหญิง การให้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการแปลงเพศชายเป็นหญิง ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร? มีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง? กี่วัน กี่เดือน ถึงจะเห็นผล? เห็นผลเต็มที่เมื่อไร? อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังเทคฮอร์โมนเพศหญิงได้ที่นี่

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การให้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการแปลงเพศชายเป็นหญิง (Feminizing hormone therapy) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “เทคฮอร์โมน” เป็นสิ่งที่หญิงข้ามเพศ (Transgender women) รู้จักกันดี เพราะเป็นขั้นตอนแรกของการแปลงเพศชายเป็นหญิง (MTF Sex Reassignment Surgery) เพื่อปรับเปลี่ยนร่างกายให้คล้ายผู้หญิงมากขึ้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการแปลงเพศ
 • การเทคฮอร์โมนเพศหญิง จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 1-3 เดือน หลังเทคฮอร์โมน และเห็นผลเต็มที่ ภายใน 3 ปี
 • ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นหลังเทคฮอร์โมนเพศหญิงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เช่น อารมณ์ทางเพศลดลง การแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลดลง ผมร่วงลดลง มวลกล้ามเนื้อลดลง มีพัฒนาการของเต้านม หรือการเจริญเติบโตของขนบนใบหน้า และร่างกายลดลง
 • เปรียบเทียบแพ็กเกจและราคาผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง หรือแอดไลน์ @hdcoth

การให้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการแปลงเพศชายเป็นหญิง (Feminizing hormone therapy) หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “เทคฮอร์โมน” เป็นสิ่งที่หญิงข้ามเพศ (Transgender women) รู้จักกันดี

เพราะเป็นขั้นตอนแรกของการแปลงเพศชายเป็นหญิง (MTF Sex Reassignment Surgery) เพื่อปรับเปลี่ยนร่างกายให้คล้ายผู้หญิงมากขึ้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการแปลงเพศ

โดยในบทความนี้ HDmall.co.th จะไปทำความรู้จักกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หลังจากได้รับการเทคฮอร์โมนเพศหญิงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

การเทคฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?

การให้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อการแปลงเพศชายเป็นหญิง แพทย์จะให้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เช่น 17-beta estradiol หรือ Estradiol valerate เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศหญิงให้สูงขึ้น ทำให้ร่างกายเติบโตไปในลักษณะเพศหญิง

ร่วมกับให้ยาฮอร์โมนต้านฤทธิ์แอนโดรเจน (Anti-androgen) เช่น Cyproterone acetate, Spironolactone หรือ Finasteride เพื่อลดระดับฮอร์โมนเพศชายลง ป้องกันไม่ให้ร่างกายเจริญเติบโตไปในลักษณะเพศชาย หรือขจัดลักษณะที่บ่งบอกถึงเพศกำเนิดออก เช่น ขนตามใบหน้าและร่างกาย

โดยหลังจากที่เทคฮอร์โมนเพศหญิงตามปริมาณที่แพทย์แนะนำ อย่างมีวินัย ร่างกายจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 1-3 เดือน หลังเทคฮอร์โมน และเห็นผลเต็มที่ หลังจากที่เทคฮอร์โมนไปแล้ว 2-3 ปี

แปลงเพศ ราคา

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หลังเทคฮอร์โมนเพศหญิง

 • อารมณ์ทางเพศลดลง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 1-3 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปี
 • การแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลดลง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 1-3 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 3-6 เดือน
 • ผมร่วงน้อยลง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 1-3 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปี
 • ผิวนุ่มขึ้น มีความมันน้อยลง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 3-6 เดือน หลังเทคฮอร์โมน
 • ลูกอัณฑะฝ่อ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 3-6 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปี
 • พัฒนาการของเต้านม เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 3-6 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปี
 • การสะสมไขมันบริเวณต่างๆ เหมือนผู้หญิง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 3-6 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 2-5 ปี
 • มวลกล้ามเนื้อลดลง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 3-6 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปี
 • การเจริญเติบโตของขนบนใบหน้า และร่างกายลดลง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง 6-12 เดือน หลังเทคฮอร์โมน โดยผลลัพธ์สูงสุดจะเกิดขึ้นภายใน 3 ปี

หมายเหตุ: ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังเทคฮอร์โมนในแต่ละบุคคล อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ช่วงอายุที่เริ่มเทคฮอร์โมน การตอบสนองของร่างกายต่อยาฮอร์โมน หรือขนาดยาฮอร์โมนที่รับประทาน

หลังผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิงแล้ว ต้องเทคฮอร์โมนเพศหญิงต่อหรือไม่?

หลังเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง แปลงน้องชายให้เป็นน้องสาวแล้ว ยังคงต้องเทคฮอร์โมนต่อไป เพื่อรักษาลักษณะร่างกายทางเพศหญิงไว้ และป้องกันการเกิดภาวะกระดูกบาง

อย่างไรก็ตาม การเทคฮอร์โมนหลังแปลงเพศจะมีความแตกต่างจากการเทคฮอร์โมนก่อนแปลงเพศ ดังนี้

 • ฮอร์โมนเอสโตรเจน ลดขนาดยาลงให้เหลือเท่ากับการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 • ฮอร์โมนต้านฤทธิ์แอนโดรเจน ให้หยุดใช้ยา เว้นแต่จะยังมีขนหนาแบบผู้ชายอยู่

จะเห็นได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังเทคฮอร์โมนเพศหญิง ต้องใช้ระยะเวลา และจะค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทีละส่วน ตามลำดับ โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งร่างกายอย่างชัดเจนหลังจากที่เทคฮอร์โมนเพศหญิงไปแล้ว 2-3 ปี

ดังนั้นการเทคฮอร์โมนเพศหญิงให้เห็นผลจะต้องอาศัยความใจเย็น การมีวินัยในการรับประทานยาฮอร์โมน และรักษาระดับฮอร์โมนให้คงที่ตามที่แพทย์แนะนำอยู่เสมอ

แปลงเพศ ราคา

สนใจผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง สามารถ เปรียบเทียบแพ็กเกจและราคาผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง ได้ที่นี่ หรือแอดไลน์ @hdcoth มีน้องจิ๊บใจดีคอยให้บริการข้อมูล สั่งซื้อแพ็กเกจ และนัดหมายกับโรงพยาบาล

น้องจิ๊บ และ HDmall.co.th เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าถึงตีหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะสนใจแพ็กเกจสุขภาพ ทันตกรรม หรือความงาม กดแอดไลน์ได้เลยไม่ต้องรอ!

การันตีราคาสุดคุ้ม พร้อมโปรโมชันดีๆ มากมาย ที่สำคัญยังสามารถผ่อนฟรี 0% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ด้วยนะ!


รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

 • ศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย, การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อคนข้ามเพศ (http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/sti/060661/4.%20Hormones%206%20Jun%202018%20FINAL%20MARKED.pdf), 15 กันยายน 2564.
 • Mayo clinic, Feminizing hormone therapy (https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/feminizing-hormone-therapy/about/pac-20385096), 15 September 2021.
 • UCSF, Overview of feminizing hormone therapy (https://transcare.ucsf.edu/guidelines/feminizing-hormone-therapy), 15 September 2021.
 • UCSF, Information on Estrogen Hormone Therapy (https://transcare.ucsf.edu/article/information-estrogen-hormone-therapy), 15 September 2021.
@‌hdcoth line chat