เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna & Sinopharm แล้ววันนี้ที่ HDmall.co.th

เรียงตาม

เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) รพ. วิมุต รอบ ม.ค.- มิ.ย. 65

*วัคซีนมีจำนวนจำกัด จะปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) รพ. เอเซีย รอบ ม.ค. - มี.ค. 65

*วัคซีนมีจำนวนจำกัด จะปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) รพ. เทพธารินทร์ รอบ ม.ค.- มิ.ย. 65

*วัคซีนมีจำนวนจำกัด จะปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) รพ. พญาไท 3 รอบ ม.ค.- มิ.ย. 65

เปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) รพ. พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ รอบ ม.ค.- มิ.ย. 65

ราคาเดือน ธันวาคม ปี 2564 (2021) สำหรับ เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna & Sinopharm แล้ววันนี้ที่ HDmall.co.th

ราคาอัพเดตล่าสุด 2564-12-02