👩‍⚕️ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) เริ่มต้น 300 บาท/ครั้ง

มีเรื่องสงสัย หรือมีคำถามอยากถามคุณหมอ แต่ไม่อยากไปโรงพยาบาล สามารถปรึกษาแพทย์ ปรึกษาหมอ ออนไลน์ กับ HDmall ได้เลย ครอบคลุมในหลายเรื่องที่หลายคนมักสงสัยหรือคาใจ

ปรึกษาโรคทั่วไป / โรคเรื้อรัง

มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับโรคทั่วไป / โรคเรื้อรังที่อยากพูดคุยปรึกษา หรือมีคำถามอยากถามคุณหมอ แต่ไม่อยากไปโรงพยาบาล สามารถปรึกษาแพทย์ ปรึกษาหมอ ออนไลน์ กับ HDmall ได้เลย ครอบคลุมในหลายเรื่องที่หลายคนมักสงสัยหรือคาใจ ไม่ว่าจะเป็น โรคทั่วไป โรคทั่วไป เบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง ความดันเลือดสูง

ปรึกษาหมอ สุขภาพผู้หญิง

มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ อยากพูดคุยปรึกษา หรือมีคำถามอยากถามคุณหมอ แต่ไม่อยากไปโรงพยาบาล สามารถปรึกษาแพทย์ ปรึกษาหมอ ออนไลน์ กับ HDmall ได้เลย ครอบคลุมในหลายเรื่องที่ผู้หญิงมักสงสัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องมีบุตรยาก มีลูกยาก เรื่องการนับวันไข่ตก หรือวันตกไข่ สงสัยว่าท้อง ตัวเองจะท้องหรือไม่ กินยาคุมอย่างไรให้ถูกต้อง ลืมกิน กินขาด กินเกิน กินผิดเม็ด อันตรายไหม ต้องทำอย่างไร? มีตกขาว ตกขาวสีต่างๆ บอกอะไร ตกขาวมีกลิ่น แก้อย่างไร? เรื่องวัยทอง วัยหมดประจำเดือน อาการแบบนี้อันตรายไหม ต้องรับมืออย่างไร?

ราคาเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 สำหรับ 👩‍⚕️ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) เริ่มต้น 300 บาท/ครั้ง

ราคาอัพเดตล่าสุด 2563-11-25