รวมแพ็กเกจตรวจ COVID-19 รู้ผลภายใน 24 ชม. พร้อมใบรับรองแพทย์ และใบ Fit to Fly

แค่แจ้งไฟลท์ที่กำลังจะบินให้กับเรา ก็รอรับใบ Fit to Fly พร้อมผลตรวจได้เลย :)

ราคาเดือน มิถุนายน ปี 2564 (2021) สำหรับ รวมแพ็กเกจตรวจ COVID-19 รู้ผลภายใน 24 ชม. พร้อมใบรับรองแพทย์ และใบ Fit to Fly

ราคาอัพเดตล่าสุด 2564-06-23