✨ มองโลกใหม่ได้ชัดแจ๋วด้วย Lasik จากรพ.ปิยะเวท พร้อมทั้งตรวจประเมินสายตาฟรี มูลค่า 1,500 บาท เมื่อจองกับ HD เท่านั้น!

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาก่อนทำเลสิก

แพ็กเกจเลสิก PRK / Trans PRK

แพ็กเกจเลสิก SBK

แพ็กเกจ Femto LASIK การทำเลสิกไร้ใบมีด

ราคาเดือน สิงหาคม ปี 2565 (2022) สำหรับ ✨ มองโลกใหม่ได้ชัดแจ๋วด้วย Lasik จากรพ.ปิยะเวท พร้อมทั้งตรวจประเมินสายตาฟรี มูลค่า 1,500 บาท เมื่อจองกับ HD เท่านั้น!

ราคาอัพเดตล่าสุด 2565-08-11