⭐ รวมโปรแกรมตรวจ COVID-19 แบบ RT - PCR การันตีความแม่นยำ ทราบผลเร็ว ภายใน 24-48 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดเวลา ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน*!

ในกรณีผลตรวจไม่แน่ชัดทางแล็ปจำเป็ต้องมีการตรวจซ้ำ หรือส่งยืนยันผลกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ตรวจ COVID-19 แบบ RT - PCR แบบรับบริการที่สถานบริการ และแบบ Drive Thru 🚗

ตรวจ COVID-19 แบบ RT - PCR แบบบริการถึงบ้าน 🏡

ราคาเดือน ตุลาคม ปี 2564 (2021) สำหรับ ⭐ รวมโปรแกรมตรวจ COVID-19 แบบ RT - PCR การันตีความแม่นยำ ทราบผลเร็ว ภายใน 24-48 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดเวลา ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน*!

ราคาอัพเดตล่าสุด 2564-10-18