🤓 เปลี่ยนตัวเองจากลุคเก่าแว่นหนาเตอะ สู่สายตาคมชัดแบบ "HD" ด้วยการทำเลสิก

PRK
LASIK

ดูแพ็กเกจ

BLADE
LASIK

ดูแพ็กเกจ

Femto
LASIK

ดูแพ็กเกจ

SBK
LASIK

ดูแพ็กเกจ

Trans
PRK

ดูแพ็กเกจ

LASIK
อื่นๆ

ดูแพ็กเกจ

ข้อดี • ไม่ต้องแยกชั้นกระจกตาจึงไม่มีปัญหาฝากระจกตาเลื่อน
• กระจกตาบาง ทำได้
• ระคายเคืองไม่มาก
• พักฟื้นไม่นาน
• กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอย่างรวดเร็ว
• แยกชั้นกระจกตาได้แม่นยำสูง
• อ่อนโยนระคายเคืองน้อยมาก
• ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อนต่ำ
• กลับมามองเห็นชัดเจนได้รวดเร็ว
• แยกชั้นกระจกตาได้บางกว่าโอกาสตาแห้งน้อยกว่า BLADE LASIK
• แม่นยำใกล้เคียง Femto LASIK
• ลดการระคายเคืองหลังทำแผลหายเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับ PRK
• กระจกตาบางทำได้
ข้อเสีย • หลังทำจะรู้สึกระคายเคืองมากกว่าแบบอื่น
• มีโอกาสเกิดฝ้าที่กระจกตา
• แผลขนากใหญ่ พักฟื้นนาน
• คนมีภาวะกระจกตาบาง/ไม่สม่ำเสมอ ทำวิธีนี้ไม่ได้
• มีโอกาสเกิดภาวะตาแห้งมากกว่าวิธีอื่น
• อาจเกิดรอยแผลที่กระจกตา
• มีโอกาสเกระจกตาเลื่อน
• ราคาสูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่น
• คนที่มีภาวะกระจกตาบางมาก/ไม่สม่ำเสมอใช้วิธีนี้ไม่ได้
• รอยแผลบนกระจกตาไม่เล็กเท่า Femto LASIK
• ยังมีความรู้สึกระคางเคืองบ้าง
• มีโอกาสเกิดฝ้าที่กระจกตาได้
ระยะเวลาที่ควรพักหลังผ่าตัด 7-10 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 4-5 วัน
ระยะเวลาก่อนที่จะมองเห็นชัดเจน ประมาณ 7 วัน 1-2 วัน 1-2 วัน ประมาณ 7 วัน ประมาณ 7 วัน

ทำเลสิกด้วยเทคนิค SBK ✅ แยกชั้นกระจกตาได้มากกว่า ✅ โอกาสตาแห้งน้อยกว่าทำเลสิกปกติ

ทำเลสิกด้วยเทคนิค Trans-PRK ✅ แผลหายเร็ว ✅ ผู้มีกระจกตาบาง ทำวิธีนี้ได้

ทำเลสิกด้วยเทคนิค PRK ✅ ไม่มีปัญหาฝากระจกตาเคลื่อน ✅ กระจกตาบางทำวิธีนี้ได้

ทำเลสิกด้วยเทคนิค Femto ✅ แม่นยำสูง ✅ อ่อนโยน ✅ ระคายเคืองน้อยกว่าวิธีอื่น

ทำเลสิกตา ผ่าตัดรักษาสายตาที่ผิดปกติ ✅ สายตาสั้น ✅ สายตายาว ✅ สายตาเอียง

💥 "ตรวจสุขภาพตา" ก่อนทำเลสิก 🔎

ราคาเดือน มกราคม ปี 2565 (2022) สำหรับ 🤓 เปลี่ยนตัวเองจากลุคเก่าแว่นหนาเตอะ สู่สายตาคมชัดแบบ "HD" ด้วยการทำเลสิก

ราคาอัพเดตล่าสุด 2565-01-26