🤓 เปลี่ยนตัวเองจากลุคเก่าแว่นหนาเตอะ สู่สายตาคมชัดแบบ "HD" ด้วยการทำเลสิก 👁✨

ทำเลสิกด้วยเทคนิค SBK ✅ แยกชั้นกระจกตาได้มากกว่า ✅ โอกาสตาแห้งน้อยกว่าทำเลสิกปกติ

ทำเลสิกด้วยเทคนิค Trans-PRK ✅ แผลหายเร็ว ✅ ผู้มีกระจกตาบาง ทำวิธีนี้ได้

ทำเลสิกด้วยเทคนิค Femto ✅ แม่นยำสูง ✅ อ่อนโยน ✅ ระคายเคืองน้อยกว่าวิธีอื่น

ทำเลสิกด้วยเทคนิค PRK ✅ ไม่มีปัญหาฝากระจกตาเคลื่อน ✅ กระจกตาบางทำวิธีนี้ได้

ทำเลสิกตา ผ่าตัดรักษาสายตาที่ผิดปกติ ✅ สายตาสั้น ✅ สายตายาว ✅ สายตาเอียง

💥 "ตรวจสุขภาพตา" ก่อนทำเลสิก 🔎

ราคาเดือน ธันวาคม ปี 2566 (2023) สำหรับ 🤓 เปลี่ยนตัวเองจากลุคเก่าแว่นหนาเตอะ สู่สายตาคมชัดแบบ "HD" ด้วยการทำเลสิก 👁✨

ราคาอัพเดตล่าสุด 2566-12-05

@‌hdcoth line chat