🤔 ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม / กังวลว่าเคยติดโควิด / หายจากโควิดแล้ว แต่สงสัยว่าภูมิคุ้มกันขึ้นหรือยังนะ?


infographic สรุปข้อมูลการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด

ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันทั้งชนิด IgG และ IgM (ภูมิคุ้มกันระยะสั้นและระยะยาว) ด้วยหลักการ ECLIA

✅ เป็นการตรวจที่โรงพยาบาลนิยมใช้ ✅ รู้ผลเร็ว ✅ ราคาไม่สูง

ดูแพ็กเกจเพิ่ม

ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดีชนิด IgG (ภูมิคุ้มกันระยะยาว) ด้วยหลักการ CMIA

✅ เป็นการตรวจที่ได้มาตรฐาน WHO ✅ รู้ผลเร็ว ✅ ราคาไม่สูง

ดูแพ็กเกจเพิ่ม

ตรวจภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี ด้วยหลักการ NT ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อไวรัส

✅ การตรวจซับซ้อน ✅ ผลลัพธ์แม่นยำ ✅ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเดินทางเข้าบางประเทศได้

ดูแพ็กเกจเพิ่ม

ราคาเดือน พฤษภาคม ปี 2565 (2022) สำหรับ 🤔 ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม / กังวลว่าเคยติดโควิด / หายจากโควิดแล้ว แต่สงสัยว่าภูมิคุ้มกันขึ้นหรือยังนะ?

ราคาอัพเดตล่าสุด 2565-05-19