ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับแคชแบ็กแคมเปญ Just GO

 • รายการที่ไม่สามารถนำมาขอรับแคชแบ็กได้ และจะถูกหักลบจากยอดรวมเมื่อคำนวณยอดแคชแบ็ก ได้แก่
  • ค่าปลอดเชื้อ
  • ยาหรืออุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเอง
 • ลูกค้าต้องส่งใบเสร็จให้ HD ทางไลน์ @hdcoth ภายใน 24 ชม. จากเวลาในใบเสร็จ (เวลาทำการแอดมิน 09.00-01.00 น. ทุกวัน)

สำหรับลูกค้า LDC Dental

 • ลูกค้าต้องแจ้งรหัส AG00096 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาจาก HD จึงจะสามารถรับแคชแบ็ก พร้อมรับส่วนลดเพิ่มเติม ได้แก่
  1. รับส่วนลด 5% ทันทีที่คลินิก (สำหรับทุกบริการ ยกเว้นจัดฟันใส ใส่ฟัน และทำรากฟันเทียม)
  2. รับแคชแบ็ก 5% เมื่อส่งใบเสร็จให้ HD ทางไลน์ @hdcoth ภายใน 24 ชม. จากเวลาในใบเสร็จ (เวลาทำการแอดมิน 09.00-01.00 น. ทุกวัน)